Sepur Jakarta-Ngayogya

A.A. Ma’roef

Tak coba ngrakit aksara ing sajroning kreta
Jakarta – Ngayogya
Saka ngendi menyang ngendi iku pitakon dawa
Lelakoning ngaurip nglakoni kersa
Sang Maha Agung lan Maha Kuwasa

Manungsa iku mung saderma wayang
Ing astane Sang Maha Dalang
Sakabehing titah, manungsa wantah
Mung miturut kodrating Allah
Sugih mlarat iku kodrat iradat
Mulya rekasa itu patrapan tumrap manungsa

Nanging, Gusti paring kadilan
Man Jadda wajada iku kasunyatan
Sapa kang karep ngowahi kodrat sawiji
Tumuju kodrat kang sawiji liyane
Ikhtiar tawakal lan tansah memuji
Gusti bakal ngijabahi

Sepur Bima Jakarta-Ngayogya
Lumaku kaya lelakoning manungsa
Saka ngendi menyang ngendi
Saka kodrat sawiji tumuju kodrat kang luwih edi

Yaa Ilahi….
Anta maqsudi
Wa ridlaka mathlubi

About the author /


Related Articles

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *